Valtakunnansyyttäjänvirasto lähestyi minua päivämäärällä 28.02.2008 päivätyllä kirjeellä apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisena toimineen valtionsyyttäjä Jarmo Rautakosken ja asiassa esittelijänä toimineen valtionsyyttäjä Mika Illmanin johdolla päätöksellä syyttämättäjättämisestä koskien vähemmistövaltuutetun Mikko Puumalaisen 26.03.2007 vireillepanemaa tutkintapyyntöä ennen eduskuntavaaleja 2007 ylläpitämääni Commander66-sivustoa (joka on uudistettuna osoitteessa http://commander66.spaces.live.com/). Asian tutkinnalliseksi lähtöajankohdaksi on määritelty 07.02.2007 ja sitä on tutkittu rikosnimikkeellä "KIIHOTTAMINEN KANSANRYHMÄÄ VASTAAN", josta on määrätty sanktiot Suomen Rikoslain 11. luvun 8:nnessa pykälässä.

-NOUDATAMME LAKEJA JA ASETUKSIA!

Kuten syyttämättäjättämispäätöksen hyvin asiallisista ja seikkaperäisistä perusteluista sivu sivulta voidaan sanatarkasti havaita, olen pyrkinyt sivuston ylläpitäjän ominaisuudessa nimenomaan noudattamaan tarkasti Suomen lakia ja hyviä tapoja, lisäksi olen esittänyt kritiikkiä Suomen yleistä auktoriteettiasemaansa väärinkäyttävää maahanmuuttopolitiikasta vastaavaa kansan oman tahdon vastaista hallinto- ja virkakoneistoa vastaan. Samanlaista yhteiskuntakritiikkiä olen esittänyt maamme yleistä omaa unohdettua kansaamme sortavaa, byrokraattien mahtikäskyihin perustuvaa EU-politiikkaa vastaan.

-OMA KANSA ENSIN!

Syyttäjättämispäätöksessä todetaan lisäksi, että yksi poliittisen maailmankatsomukseni pääkohdista on oman kansamme hädänalaisten kansankerrosten asettaminen huomioonarvoiseen asemaan suhteessa maahamme saapuviin turvapaikan ja muiden sosiaalietuuksien väärinkäyttäjiin. Kaiken tämän todetaan tapahtuneen rekisteröidyn puolueen (SKS) eduskuntavaaliehdokkaana.

-EI IHMISVIHAA, VAAN KRITIIKKIÄ VALLITSEVAA POLITIIKKAA KOHTAAN!

Tätä valtakunnansyyttäjänviraston syyttämättäjättämispäätöstä voidaan osaltaan pitää myös ennakkopäätöksenä, varsinkin sellaisten tapausten suhteen, joissa poliitikko haluaa nimenomaan tuoda julki perusteltuja poliittisia argumentteja eri asiakokonaisuuksista, joilla halutaan vastustaa nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, eikä niinkään esittää mitään halventavia kannanottoja, solvauksia tai vihaan yllyttävää retoriikkaa esimerkiksi itse maahanmuuttajista.


Allaolevien hyperlinkkien kautta pääset lukemaan koko valtakunansyyttäjänviraston neliosaisen päätöskirjelmän, joka mielestäni on erittäin asiallisesti perusteltu:

http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/paatos1.jpg -osa 1.
http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/paatos2.jpg -osa 2.
http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/paatos3.jpg -osa 3.
http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/paatos4.jpg -osa 4.

Asia on luettavissa myös puolueemme virallisilla verkkosivuilla UUTISET-linkistä:

http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset