Jos hädänalaisen oman kansan syrjiminen tässä maassa (mm. asuntojonoissa,terveyskeskuksissa,sosiaaliturvassa jne.) jatkuu entiseen malliin, joutuvat kuvan kaltaiset Elovena-tytötkin kääntymään tulevaisuudessa jätehuolto- ja paperinkeräysfirmojen puoleen!

Sosiaalinen syrjäytyminen tarkoittaa yhteiskunnallisesta elämästä syrjään jäämistä. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihminen voi syrjäytyä monesta syystä ja monista eri objekteista, mm. työnteosta, opiskelusta, harrastuksista, yhteiskunnallisista vaatimuksista ja tuttavien näkemisestä. Syrjäytynyt voi viettää lopulta lähes koko aikansa yksin kotona. Syrjäytymiseen liittyy usein keskeisesti toivottomuus ja ahdistuneisuus, ihminen ei ole tyytyväinen tilaansa, mutta kokee olevansa suurten psykososiaalisten paineiden edessä lähes kyvytön parantamaan sitä mitenkään. Syrjäytyminen on myös rakenteeltaan noidankehä-tyyppinen ilmiö, joka itse kiihdyttää itseään ja näin psykososiaalinen oravanpyörä on loputtoman oloinen.

Syrjäytymistä voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, syrjintä monissa eri muodoissaan, mielenterveysongelmat, vammautuneisuus eri muodoissaan ja esim. alkoholisoituminen tai huumausaineiden käyttö. Erityisen herkkiä syrjäytymiselle ihmiset ovat elämän suurissa muutosvaiheissa, esimerkiksi koulun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. Syrjäytyminen johtaa usein pitkittyessään ihmisen eristäytymiseen ympäröivästä yhteiskunnasta ja ihmissuhteiden katkeamiseen. Täten syrjäytyneen ihmissuhteetkin pyrkivät muodostumaan lähinnä toisista syrjäytyneistä.

Huomionarvoista nyky-yhteiskunnassakin on, että kokonainen yhteisökin kuten lähiö, kylä tai vaikkapa kerrostaloyhteisö voi syrjäytyä ympäristöstään ja toivoa ei tunnu näkyvän missään. Monissa suurissa suomalaisissa lähiöissä syrjäytyminen on ollut arkipäivää jo alusta asti, mutta yhteiskunta ei ole pystynyt tekemään ongelmalle mitään ja toisaalta nyt epätoivoiselta näyttävä maahanmuuttajien integroiminen kantaväestöön näyttää vain pahentaneen suomalaisen kantaväestön tulevaisuudennäkymiä. Epätoivoisuus johtaa usein päihdeongelmiin tai pahentaa entisiä ongelmia. Myös rikollisuus on valitettavasti keskimääräistä yleisempää syrjäytyneiden keskuudessa.

Syrjäytymiskierteeseen joutuneen ihmisen itsetunto heikkenee huomattavasti. Hänen kiinnostuksensa ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja sen velvoitteisiin vähenee pikkuhiljaa. Myös halu vastuunkantamiseen ja lähimmäisistä sekä itsestään huolehtimiseen heikkenee näkyvästi. Psykologisesti syrjäytyminen aiheuttaa yksilölle usein pahan olon tunnetta, ahdistusta ja tuskaa, joka sitten on omiaan johtamaan ongelmien itsehoitoon esim. alkoholin tai muiden päihteiden muodossa.

Syrjäytyminen on vakava ajallemme tyypillinen yhteiskunnallinen ongelma. Huomionarvoista yhteiskuntapoliittisesti on, että syrjäytyneet joukot eivät ole yhteiskunnan tuottavia yksilöitä. He päinvastoin kuluttavat yhteiskunnan palveluja sosiaalituen, terveydenhuollon ja jopa poliisin ja vankeinhoidon muodossa. On esim. laskettu, että yhden syrjäytyneen nuoren elinkaaren kustannukset saattavat nousta miljoonaan euroon.

Suomen Kansan Sinivalkoiset (SKS) on tehty puolustamaan omaa hätää kärsivää kansaamme. Olemme koko poliittisen olemassaolomme ajan taistelleet etenkin kaupungeissa suomalaisen kantaväestön perusoikeuksien puolesta syrjäytymistä vastaan. Etenkin nousevan kansallisen nuorisomme tilanne vaikuttaa monesti varsin toivottomalta, multikulttuuristamisen jäytäessä yhteiskuntamme peruspilareita, mutta me emme kuitenkaan aio vaipua epätoivoon.

Moni syrjäytymisvaarassa ollut ihminen on löytänyt elämälleen SKS:n kautta uuden alun ja mielekästä sisältöä ja tekemistä. Me annamme mahdollisuuden myös jo oravanpyörään joutuneille; me emme hyljeksi ihmisiä menneisyyden, päihteidenkäytön, mielenterveysongelmien tai vaikkapa vammaisuuden takia. SKS:ssä löytyy mielekästä tekemistä kaikille yksilöille sosiaaliseen asemaan, koulutukseen, asuinpaikkaan, ikään, älykkyysosamäärään tms. katsomatta! Ainoa asia, jonka oikeutetusti vaadimme, jotta voimme auttaa ihmistä, on ihmisyksilön oma henkilökohtainen halu elämänsä muutokseen ja parantamiseen.

Tervetuloa mukaan sinivalkoiseen taisteluumme!

http://www.kolumbus.fi/sinivalkoiset/