Suomen Kansan Sinivalkoiset (SKS) - kansanliikkeellä on vajaan vuoden verran ollut oma tukiryhmä internetpalvelussa facebook. Tukiryhmän ylläpitoon on myös alusta asti kuulunut, tällä hetkellä vielä kuitenkin varsin vähän huomiota saanut, sinivalkoinen kekustelupalsta. Keskustelupalsta on tietysti muodostettu kansan syvien rivien tarpeesta ja sille on ollut aivan selkeä sosiaalinen tilaus.

Tämän tarpeen ovat luoneet nykyisten käytettävissä olevien kekustelupalstojen asenteellinen politisoituminen ja uudelleenjärjestäytyminen tiettyjen pienten kansallismielisten ryhmittymien ja etupiirien akateemiseksi temmellyskentäksi. Tällaisesta tilannekehityksestä ovat kärsineet ja kärsivät yhä ennenkaikkea ei-akateemiset ja ns. tavallisen kaduntallaajan retoriikkaa käyttävät kynäniekat. Heidän käyttämänsä unohdetun kansan slangi ei sen enemmän kieliopiltaan kuin sanastoltakaan muistuta akateemisissa "teekerhoissa" käytettävää tai suositeltua tyylisuuntaa.

Olette varmasti huomanneet, että kansallismielisellä keskustelupalstalla (network54) keskustelu on melko rajoitettua ja moni tuttavani onkin saanut sieltä bannit. Myöskin ns. Homma^^^-foorumi koostuu pääasiassa akateemisista keskustelijoista ja keskustelu sielläkin on rajoitettua. Suomi24:llä puolestaan ei ole SKS:lle omaa osiota keskustelupalstoilla ollenkaan, vaikka mm. kommunisteille, Köyhien Asialla-puolueelle ja itsenäisyyspuolueelle sellainen on. Itse ainakin olen jonkin verran kirjoitellut isänmaallisuus-palstalle, mutta tuota palstaa ei ylläpito oikein kykene kontrolloimaan, joten siellä "roiskuu, kun rapataan" ja koska sinne voi nimettömänä kirjoittaa, mitä haluaa, on jälkikin sen mukaista. Muutamia oikeudenkäynteihin johtaneita kunnianloukkaustapauksiakin on vuosien varrella kehkeytynyt.

Uuden keskustelupalstamme perusrakenteen toivon muodostuvan tavallisista ei-akateemisista nationalisteista, kadunmiehistä ja -naisista. Myös kielenkäyttö saa olla sen mukaista, ns. unohdetun kansan slangia, johon kuuluvat mm. sellaiset ilmaisut kuin vittu, perkele ja saatana. Kyllä tietysti virkakieltä ja sivistyssanojakin voi ja saa käyttää.

SKS-kansanliikkeen kannatuspohja on pikälti, aivan samalla tavalla kuin perinteisen työväenliikkeen ja vasemmistonkin, ei-akateemisissa keskiluokkaisten ja sitä alempien perinteisten yhteiskuntaluokkien väestössä. Joten ymmärrettävästi selkeästi suurin osa unohdetun kansan slangin käyttäjistä löytyy SKS:n jäsenistöstä ja kannattajista ym. tukijoista. Tässä valossa onkin ymmärrettävää, että uusi keskustelupalsta toimii oivana avautumiskeinona ennenkaikkea tavalliselle SKS:n kannattajalle, mutta tietysti toki myös muillekin kirjoittajille ja vielä aivan erityisesti esimerkiksi sellaisille, jotka käyttämänsä retoriikan vuoksi aikojen saatossa on suorastaan heitetty ulos, bannattu, joltakin toiselta kansallismieliseltä keskustelupalstalta.

Hyvä on kuitenkin muistaa ikiaikainen totuus, jonka mukaan politiikassakin aina se, joka kykenee puhumaan kansalle kansan itsensä kielellä, saavuttaa myös kansan sielut ja sydämet ja sen vankkumattoman suosion.

Toivon uuden sinivalkoisen keskustelupalstamme kehittyvän kaikesta edellä olevasta huolimatta mahdollisimman laaja-alaiseksi, mutta myös ennenkaikkea säilyvän Suomen ei-akateemisten nationalistien ja isänmaansuojelijoiden kokoavana keskustelupalstana.


Tässä vielä keskustelupalstan osoite:

http://www.facebook.com/board.php?uid=26490568531