11. syyskuuta 2009

TERVE ISÄNMAANRAKKAUS VOITTAA VIHAN!

 
Esitän nyt omia eksplisiittisiä mielipiteitäni, mutta kuten tunnettua myös "toisinajattelu" on SKS-kansanliikkeessä sallittua!

Minä en nimittäin vihaa ketään, en yksinkertaisesti voi vihata; toisaalta se johtuu luonteestani ja toisaalta hengellisestä vapaasta vakaumuksestani. Myöskään tervehenkisesti isänmaataan rakastavan henkilön ei tarvitse, eikä edes saa, vihata ketään tai mitään.

Aidossa ja rehellisessä rakkaudessa ei ole vihaa; terveessä isänmaanrakkaudessa ei ole vihaa. Rakkaus voittaa vihan. Isänmaanrakkaus murskaa yhteiskunnallisen vihan. Kaksi merkittävintä yhteiskuntapoliittista vihan ilmenemismuotoa ovat aina viime vuosisadan puolelta asti olleet yhteiskunnallinen luokkaviha ja rotuviha. Yhteiskuntapoliittinen luokkaviha ja rotuviha eivät kuulu terveeseen isänmaallisuuteen.

Terve isänmaallisuus velvoittaa muodostamaan toimivan ja oikeudenmukaisen kansankokonaisuuden, jossa yhteiskuntaluokat, kulttuurit ja rodut on valjastettu palvelemaan kokonaisuutta totuuden, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hengessä. Rasismi siinä muodossa, kun sanan olemme nykypäivinä tottuneet ymmärtämään, ei palvele kansankokonaisuutta ja rakkauden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Kun vielä asetetaan raamatun valossa kyseenalaiseksi kysymys, kuinka nationalisti voi olla uskovainen, niin vastaus on eksplisiittisen yksinkertainen, rakkaus ei voi olla synti ja isänmaanrakkaus on suorastaan Jumalan tahto!

Yhteiskuntapoliittinen tasa-arvo -ilman marxilaista hapatusta- tähtää muodostamaan luokattoman yhteiskunnan, täysin ilman luokkarajoja. Raja-aidat kaatuvat, kun kansa yhdistyy taistelemaan kokonaisvaltaisesti yhtenäisenä rintamana toimivan, terveen ja oikeudenmukaisen kansankokonaisuuden puolesta.

Olisi sangen kaunista, jaloa ja puhdasta, jos samanlainen tasa-arvo poistaisi myös roturistiriidat, mutta se on valitettavasti mahdottomuus aikamme yhteiskunnassa. Rasismi ei voi poistua tasa-arvolla ja väkinäisellä tasapäistämisellä johtuen eri ihmisrotujen ja niiden muodostamien tai niihin joko suoraan tai epäsuorasti liittyvien kulttuurien henkisen kehityksen ja kulttuuritaustan suurista ja suorastaan valtavista eroavaisuuksista. Esimerkiksi islam -tietysti sen lisäksi, että on uskonto- edustaa hyvin yhteensopimatonta kulttuuria relaatiossa esim. pohjoismaiseen demokratiaamme tai länsimaiseen kulttuuriin ylipäätään.

Rasismi poistuu vasta koko kansankokonaisuutta palvelevan terveen yhteiskuntasopimuksen kautta. Tällöin määritellään tarkasti ja selkeästi jokaisen eri rodun ja siihen liittyvän kulttuurin yhteiskuntapoliittinen asema, järjestys ja paikka rodun/kulttuurin oman itseisarvon ja toisaalta luonnon lakien ja henkisen kehitysasteen mukaisesti.

Ja tämä ei ole vihaa, vaan rakkautta, todellista isänmaanrakkautta. Terve isänmaanrakkaus murskaa yhteiskunnallisen luokkavihan ja rasismin!