Kansakuntaamme uhkaa väärämielisen globalisaation aiheuttama ennennäkemättömän raskas, vaikea ja vaarallinen, länsimaisen kulttuurin totaaliseen murtamiseen pyrkivä kulttuurinen uhka, joka ilmenee henkisesti uskontona.

Sen lisäksi, että saatamme tulevaisuudessa joutua taistelemaan tätä uhkaa vastaan fyysisin asein, tulee meidän varustautua sitä vastaan ennenkaikkea henkisesti ja jopa hengellisesti. Aikaa islamin lyömiseksi on vähän - kompromisseille sitä ei ole ollenkaan! Muistakaa sanani!


 Julkaisen tässä nyt 10 lyhyttä ohjetta ennenkaikkea henkiseen ja hengelliseen taisteluun kulttuurillista ja hengellistä vihollistamme vastaan.


1.Älkää koskaan aliarvioiko vihollista! Lähes poikkeuksetta vihollisella on olemassa salaisia voimavaroja ja tiedostamattomiamme resursseja.

2.Muistakaa hiljaisuus ja vaikeneminen. Älkää vasikoiko, sillä se on petturuutta, jonka palkka on kuolema. Älkää myöskään huolimattomasti vahingossakaan levittäkö salaista tietoa vihollisten käsiin.

3.Hillitkää tunteene ja intohimonne ja pyrkikää voittamaan ja murtamaan ne rationaalisella suhteellisuudentajun ja järjen käytöllä. Vihollinen on brutaali ja pyrkii käyttämään tunne-elämämme heikkouksia hyväkseen.

4.Pitäkää hyvää huolta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostanne. Terve sielu terveessä ruumiissa!

5.Opetelkaa naamioitumaan hyvin, niin että olemukseltanne tarpeen tullessa aivan sulaudutte vihollisen joukkoihin.

6.Opetelkaa valehtelemaan viholliselle hyvin päin naamaa. Ystävälle ei valehdella koskaan, mutta viholliselle saa valehdella vaikka aina.

7.Opetelkaa valvomaan niin henkisesti kuin fyysisestikin, sillä vihollinen iskee heikoimmalla hetkellä heikoimpaan kohtaan.

8.Luopukaa materialismista kokonaan. Vaikka menettäisitte kaiken maallisen omaisuutenne, henkisen maineenne ja kunnianne, muistakaa että ne ovat toisarvoisia Asiamme tärkeyteen nähden.

9.Tietäkää olevanne äärimmäisen oikeassa. Jos epäilette hetkeäkään Asiamme oikeutusta ja täten petätte itseänne, ette voi olla luotettavia taistelijoita.

10.Antakaa uskovaisten (kristittyjen) tehdä se, mikä heille kuuluukin, sillä islam on vihollinen sekä kulttuurillisesti, että uskonnollisesti (rukousrintamat, henkinen lohdutus ja tukeminen, puhelinpäivystykset...)

Kahdenkymmenen vuoden kuluttua en halua olla kuulemassa yhtäkään kitisijää, joka valittaa henkisen valmentautumisen puutetta.

http://komentaja.blogspot.com/