Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitoa, joka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuesta on laadittu uusi laki, joka tuli voimaan v. 2006. Monet kunnat ovat nähneet omaishoidon kustannus- ja laatutehokkaana verrattuna laitoshoitopaikkoihin. Monissa taloudellisen ahdingon jamassa taistelevissa kunnissa omaishoidontukea on voitu valitettavasti antaa vain eniten hoitoa ja huolenpitoa vaativien potilaiden hoitajille.

 

 


Löysä laki antaa kunnille huomattavaa harkinnanvaraa päätettäessä tähän toimintaan myönnettävästä määrärahasta, siksipä käytäntökin vaihtelee suuresti valtakunnallisesti. Omaishoidon tukeen kitsaasti suhtautuvien kuntien kannattaisi selvittää ja laskea, onko kitsaus tässä tukimuodossa kunnan edun mukaista sittenkään - ja ihmisen etua, lähimmäisenrakkauden nimessä, unohtamatta ollenkaan!

On hyvä muistaa, että kotona tapahtuva omaishoito on kustannuksiltaan vain kolmannes, jos sitäkään, verrattuna todella kalliiseen laitoshoitoon. Potilaan kannalta lähimmäisten antama omaishoito on usein laadukkaampaakin ja sehän annetaan vielä kaiken muun lisäksi tutussa ympäristössäkin. Kotihoitoon rohkaiseminen ja sen tukeminen on kaikkien kansallisen yhteisvastuun hengen mukainen etu, varsinkin kun laitoksissa on työvoima- ja resurssipulaa.

Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriönkin helmikuussa kunnille antama laatusuositus ikäihmisten palveluista suosittaa ja painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta. Tämäkin voidaan omalta osaltaan vahvasti tulkita omaishoitoa tukevaksi suositukseksi. Ja tämän mukaisesti uusilla valtuustoilla eri kunnissamme olisikin runsaasti työsarkaa nimenomaan omaishoidon kehittämisessä ja omaishoidontuen rationaalisessa jakamisessa.

Mutta minulla oli tänään aamulla ainakin lentää aamukahvit suun ohi - ja melkeimpä suoraan korville kuunnellasani radiosta aamupäivällä STT:n uutisia; nyt nimittäin käytännöllisesti katsoen kaikki Suomen kunnat ovat irtisanomassa - niin luit aivan oikein - irtisanomassa vuoden 2010 alusta kaikki omaishoidontuen sopimukset! Useat kunnat ovat irtisanoneet kaikki toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Kunnat ovat myös kiristäneet omaishoidon tuen kriteereitä pelkästään taloudellisiin syihin vetoamalla. Evätyn tuen tilalle ei ole aina tarjottu minkäänlaisia korvaavia palveluja (STT).

Tätä aamupäivällä radiosta kuulemaani uutista ei voida missään nimessä luokitella esimerkiksi muutaman vuoden takaiseksi "Ruokolahden leijonan" kaltaiseksi uutisankaksi, koska uutisen esitti niinkin arvovaltainen taho kuin STT! Mielenkiintoista tässä on vielä sekin, että kun yritin iltapäivällä hakea uutista vielä uudelleen netistä eri medioiden sivuilta, en löytänyt sitä ainakaan siinä muodossa kuin se radiossa esitettiin. Eli kannattaa myös muistaa sekin tosiasia, että STT:llä on oikeus muuttaa ja muokata uutista päivän mittaan, lähteen sinänsä muuttumatta miksikään.

No, rauhoitutaanpas nyt kuitenkin, eihän omaishoidontuki välttämättä siihen lakkaa, että sopimukset irtisanotaan, mutta kunnille se tulee antamaan ensi vuoden alusta aivan jokaisessa Suomen kunnassa täysin mielivaltaiset kädet omaishoidontuen jakamisessa, se on selviö. Ja kannattaa muistaa sekin pöyristyttävä tosiasia, että monissa Etelä-Suomen kunnissa omaishoidontuen sopimukset on irtisanottu jo kuluvan vuoden (2009!) alusta alkaen.

On helppo ajatella, kuten autoritäärinen valtiovallan ylläpitämä propagandakoneisto haluaakin antaa ymmärtää, että nykyinen vakava talouspoliittinen tilanteemme ja taloudellinen taantumamme, joka tulee vielä syventymään lamaksi, aivan kuin pakottaisi kuntamme kiristämään talouttansa. Tästähän ei todellisuudessa voi olla kysymys -kun ei edes saa olla kysymys, varsinkin jos yhteiskuntaa haluttaisiin johtaa ihmiskeskeisesti ja tarvittavan lähimmäisenrakkauden hengessä, sekä kaikenkattavan yhteiskuntapoliittisen totuuden, isänmaanrakkauden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nimissä!

Kuntiemme taloutta ei nimittäin näinä päivinä kiristä -taantumasta viis- mikään muu niin paljon kuin hallitsematon muukalaisten invaasio kansaamme kohtaan. Ja tämän muukalaisten käsiinräjähtävän invaasion myötä kuntamme ovat pakotetut ohjaamaan kaiken käytettävissä olevan taloudellisen kapasiteettinsa uusien turvapaikkakeskusten rakentamiseen, niiden ylläpitoon ja ennenkaikkea niiden räjähdysmäisesti kasvavan asiakaskunnan sosiaalisten perusedellytysten täyttämiseen! Ja toki turvapaikkabisnes syö kuntien taloutta muutenkin. Mutaturvat siis rälläävät omaishoidontuen kitsaat rahavarat.

Eikö lopulta jo sekin olisi jalompaa, kauniimpaa ja puhtaampaa, että jokainen ihminen ja kuntaa pienempi yhteisö, joka haluaa mutaturpia tänne lemmikeikseen, itse sopisi valtiovallan kanssa, että se ihminen/yhteisö itse huolehtii tavalla tai toisella lemmikkiensä kaikki kunnalliseksi taakaksi nykyisessä järjestelmässä muodostuvat kustannukset olemisesta elämiseen! Missä on kansallinen rationaalisuus, suhteellisuudentaju ja terveen järjen käyttö?

Ei kait tähän loppuun voi kuin rukoilla Herraamme: " Herra, tee kansastasi kyllin voimakas ja rohkea kestämään kaikki uhrit, jotka taistelumme on vaativa, Amen!"


lähde:

STT:n pienimuotoinen uutinen on luettavissa ainakn Turun Sanomien sivuilta:

http://www.ts.fi/online/kotimaa/77851.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Omaishoidon tukeminen kuuluu poliittisena agendana luonnollisesti myös SKS-kansanliikkeeseemme. Meillä on kokemusta omaishoidontyöstä aina kansanliikkeemme johtoa myöten ja minulla itsellänikin mm. äitini kautta; kaikissa vaaleissa meillä on ollut myös tätä arvokasta, jo kansallisen yhteisvastuunkin velvoittamaa omaishoidontyötä tekeviä ehdokkaina eri puolilla Suomea.

Omaishoidon tuen rajoja on tiukennettu tuntuvasti myös täällä pohjolan valkeassa kaupungissamme, Oulussa. Kannattaa huomioida, että nykyisin kunnat voivat leikata omaishoidon tuesta kohtalaisen helposti, sillä se on nimenomaan harkinnanvarainen tuki.

Ihan valtakunnallisena faktana omaishoidontuesta todettakoon, että n. 34 000 suomalaista saa omaishoidon tukea kuntansa sosiaalitoimesta. Ottakaa huomioon, että omaishoitajat hoitavat läheisiään 24 tuntia vuorokaudessa, tähän nähden keskimääräinen vajaan 500 euron kuukausittainen palkkio ei ole ollut mitenkään kohtuuton vaatimus. Minimipalkkiona on ollut aivan viime aikoihin asti vähän yli 300 euroa kuussa.

Useimmat hoidettavat ovat periaatteellisesti tietysti laitoshoitokunnossa. Vielä tätäkin huomionarvoisempaa on kuitenkin vielä se, että itse hoitajista puolet on eläkeikäisiä - ja kasvava ryhmä ovat yli 75-vuotiaat omaishoitajat, joilla itselläänkin saattaa olla vaikeita sairauksia! Valtakunnallisesti kaikkiaan 60 000 läheistä hoidetaan kotihoidossa.

Täällä Oulussa omaishoidontukea saa tänä vuonna yli 900 kuntalaista! Kehoitankin tässä yhteydessä kaikkia Oulun omaishoitajia liittymään tai olemaan ainakin muutoin yhteydessä Oulun Omashoitajien tukiyhdistykseen. Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä:


http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/